સોમવાર, 18 નવેમ્બર, 2013

પદમણી રેહના હૈ..!


પંડ પાથરી પ્રિત પોઢી'તી પરિણિત એ પદમણી
સૈયરું વીંઝણે પવન ચરખો શયને નાર નમણી !
             ************************
યે જુદાઈ કા રંગ હૈ તો બેરંગ હી મુજે રેહના હૈ..
ઔર લોગ સમજતે હૈ સતરંગી મુજે રેહના હૈ..!

---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો