ગુરુવાર, 1 જૂન, 2017

હસતું કાવ્ય


સપનામાં હસતું કાવ્ય એટલે આર્યા
મારી કૂખમાં ઘુઘવાટા કરતું કાવ્ય...
એ જ હાસ્ય ને એજ નખરાં કરતું ...
ગળે વળગી ને રમતું વ્હાલું કાવ્ય ...
લાગણીઓથી ભરપૂર ચેહરે મલકતું કાવ્ય...
ભાખોડિયે ભરતા ભરતાં વળી ને વખાણ સાંભળતું કાવ્ય..!!
---રેખા શુક્લ
******************************************
આપણે એના પગલાં આ સમય માંડે ડગલાં
ચાલ હવે આરામ કરીએ ભૂંસે સમય પગલાં
----રેખા શુક્લ