ગુરુવાર, 13 ડિસેમ્બર, 2012

યાદ અત્તર


પથ્થર થઈ ને રહી ગઈ
ભીતરે જઈ કટકા થઈ

સોના જેમ તપતી ગઈ
આખરે યાદ અત્તર થઈ

ખુશ્બુથી પહેચાની ગઈ
શબ્દની સરવાણી થઈ

વાસંતી ફુલબહાર થઈ
ફેસબુકે જ ખોવાઈ ગઈ

રંગો અવનવા જોઈ લઈ
ચિત્રો મહીં ભળતી ગઈ

૨૫ ભાગ્યા ૫ ચૌદ થઈ
ગણીતની એક રમુજ જોઈ
---રેખા શુક્લ ૧૨/૧૩/૧૨

ભારતીય પુતળી


અનુભુતિ અતિત સ્મરણની, યાત્રા બસ શબ્દો મહીં
વિચાર વિનિમય ના વમળની, વેબસાઈટ ભાષા મહીં

ઉલેચી લે કાયા કુમળી, છે  ભારતીય  પુતળી અહીં
ચિંતિત અભિગમ સ્મૄતિપટે, વાંછટું  ભીનાશ મહીં
---રેખા શુક્લ ૧૨/૧૩/૧૨

મયુરપંખ


આ શૃંખલા રૂડા લંઉ ચીંધુ ખુદ ને ક્ષિતિજ ફરે
ઝણઝણાવતું કદી જડે ને વીજળી સંગ ઝુરે

હું ય ઇરછું મોરની થંઉ એવી કે ટહુક્યા કરે
મધુર પંખીઓ કલરવ કરે મયુરપંખ ઘરે ઘરે
---રેખા શુક્લ ૧૨/૧૩/૧૨