બુધવાર, 30 નવેમ્બર, 2016

લ્યો તું ય માનવ થઈ ને જ જનમ્યો ?

લ્યો તું ય માનવ થઈ ને જ જનમ્યો ?
આવતાંવેત જ રડાવે ને કહે હું છું તારો માવતર ?
યુઝ કર્યો કામવાસના માટે ને માનવાનો ઉપકાર ?
લ્યો તું ય માનવ થઈ ને જ જનમ્યો ?
માંગે ૠણ દૂધનું આખર ના જુદા કોઈ સમાચાર ?
આવે સાચી ના લાગણી અહીં નામના ના એ ગીવર ?
લ્યો તું ય માનવ થઈ ને જ જનમ્યો ?
પૈસા માટે કરે ધૂમાડો લાગણી નો જૂઠો રિસીવર ?
કાપો તોય લોહી ના નીકળે ઉષ્મા નો એ ટેકર  ?
લ્યો તું ય માનવ થઈને જ જનમ્યો ?
રોકડ સાચવી ક્યાં ક્યાં સંતાડે ભળી ગઈ સરકાર ?
જા જા દેખાડ ક્યાં છે ભગવાન કરે ના કંઈ દરકાર ?
લ્યો તું ય માનવ થઈને જ જનમ્યો ?
----રેખા શુક્લ

શનિવાર, 19 નવેમ્બર, 2016

Microfiction

સફર ઈન્ટરનેટથી 'ગગને પૂનમ નો ચાંદ' સુધી,
વાયા ફેસબુક થઈ  ખોવાઈ ને ' મારો સોના નો ઘડૂલો રે ' લઈ
ગુરુ કોમ્પ્યૂટરથી માતૄભૂમિએ જઈ આવી...રેખા શુક્લ

**************************************************

વાળી લાડુ પરપોટા ના તું હાથ સાફ કરે ને બરફ પડે 
ખરે પાંદડા વર્ષોના ને કૂંપણ લાગણીઓ ફૂંટી નડે !!

---રેખા શુક્લ

સોમવાર, 14 નવેમ્બર, 2016

वो


थमाके चूडियां वो मुजको छू ले 
बना ले अपना वो मुजसे छू के 
----रेखा शुक्ला