સોમવાર, 20 મે, 2013

છમ્મકછલ્લો.....


ચશ્મેબદ્દુર ભાતી હૈ યે છમ્મકછલ્લો
તુમ કો તો યાદ આયે હાયે છમ્મકછલ્લો
દિલ કો લુભાતી હાયે યે  છમ્મકછલ્લો
ચલે મસ્તાની ચાલે હાયે યે છમ્મકછલ્લો
મતવાલી જાન રોયે હાયે યે છમ્મકછલ્લો
રંગબેરંગી યે મસ્તાની હાયે છમ્મકછલ્લો
રૂપ કી રાની હૈ હાયે યે છમ્મકછલ્લો
ભુલાદે જીનામરના હાયે યે છમ્મકછલ્લો
----રેખા શુક્લ

ના પુ્છ..


વારેઘડીએ કેમ છો? ના પુ્છ..એક દિ' સાચકલું બોલાઈ જાશે...
સજળ નૈનો ખાળીશ તો તુજ નૈનો માં ઉભરાઈ જાશે....!!
----રેખા શુક્લ

બંધ દરવાજે ખુલ્લી બારી....
સંબંધ સંબંધ કરવામાં વ્યવહારીક  થઈ ચાલ્યા જાય
સાચા સંબંધ ના બંધ દ્વારે ફેસબુક ની વિંડો ખુલતી જાય..
...રેખા શુક્લ


જીવે તાળવું પેહલું ભાળ્યું'તું
ને તાળવેથી જીવ લૈ ભાગ્યું'તું..
...રેખા શુક્લ


વ્રુક્ષ હરખાણું કુંપણે
ખુબ તપાણું તાંપણે-
--રેખા શુક્લ


અક્ષરની છું બંધાણી
બાલમમાં છુ સમાણી
બાંધી પ્રિતે સંધાણી
મૌન નજરે છુપાણી
---રેખા શુક્લ
ટપક્યું આંસુ.....


ટપટપ ટપક્યું આંસુ ઘાર બની સંતાણું....
જન્મતા ના રડ્યા તો ડોકટરે લગાવી થપાટ...
ખુબ વાપરી આ ભાષા બાળપણે તો માતા-પિતાએ શિખવી જુદી ભાષા...
પ્રિતમ-પ્રેયસી ના થયા ભેગા તો આવે રડવં ઝરણું કવિતામાં રેલાણું..
જિંદગી માં સંબંધે તાણ્યો શું રેલો તે નદી બની ફંટાણું...
ઘડપણે નદી સાગરે ભળી મૌન ભાષે સમાણું...
ટપટપ સુકાણું આંસુ સુષ્ક આંખે ઝંખાણું....
......રેખા શુક્લ