રવિવાર, 14 જુલાઈ, 2013

રબ કા યું આના...

રાધા કી પાજેબ પુકારે કાન્હા કાન્હા 
કાન્હા કી બાંસુરી પુકારે રાધા રાધા
પહાડીંયો સે ગુંજે કાનો મેં કેહના...
યે કાન્હા કા આના ઔર ફિર સતાના
જાન તેરે બસમેં  આદેશ ના દેના...
અંખિયોસે છુ કે દિલ મેં બિઠાના
સાંસો કો છુ કે રૂહ મેં બસાના....
તેરે દ્વાર જાકે તુજ કો હી માંગના
છોટી શરારત સે યું હી સતાના...
હથેલીયોં સે પન્નોકા ફિર સે ઉડના
માસુમ નજારા યું હી મિલ જાના
કાહે સતાયે રબ કા યું આના....
દિલ કી ધક્ધક કા ચિલ્લા કે સુનના
ફિર સે એક રાજા કા રાની સે મિલના
નંગે પાંવ દૌડ ફિર રૂક રૂક અટકના...
ધુમ્મસ કે પીછે....પીછે રબકા યું હસના
કાહે સતાયે મોહે ના જગાના....
યે રાધા કે કાનો મેં યું ગુમનામ હોના
મુરલીકે તાન પે રાધા કા ખોના....
કાન્હા કી આવન ઔર જાવન સતાના
સાંસો કો છુ કે રૂહ મે બસાના...
.......રેખા શુક્લ