શનિવાર, 22 ઑગસ્ટ, 2015

સ્મૄતિમેઘ ની વેદના ....!!

સ્મૄતિમેઘ ની વેદના પ્રયાણ ટાણે


લુપ્ત થાય પડછાયા સંધ્યા ટાણે

ખળખળ વહે જીવન કેસરી ટાણે

પંખી વળે ઘર તરફ સાંજ ટાણે

લહેર સતરંગી ચુનર અસ્ત ટાણે

અમરત કટોરી ગંગાજળ ટાણે 

----રેખા શુક્લ