શુક્રવાર, 16 નવેમ્બર, 2012

જાનુ...........!!!


શહર તક હૈ સબકા અંજામ વો તો જાનુ
જલકરે હૈ ખાક હો જાના વો ભી તો જાનુ

વૈશતે દિલ-રસ્મો દિદાર ભી તો જાનુ
મજહબે ઇશ્ક હર રસમ કડી વો જાનુ

કિસી ખંજર યા તલવાર સે ના કમ જાનુ
નજરેં અંદાઝ પિલાયે જહર વો ભી જાનુ

હકીકત પરીંદે ધર્મ ઇમાન અશ્ક જાનુ
ગર્મ લહુ બિચ દોડતી યાદેં વો મૈં જાનુ

ઉલ્ફત કી કડી ડગર કયામતે ઇંતહા જાનુ
ઘુંઘટ પટ કી લાજ છોડ દર્શન કી પ્યાસી જાનુ

કેહ દે ક્રિશ્ના ભરી મેહફિલ વો મૈં ના જાનુ
ન હું રાધા ન મીંરા, દિવાની હું બસ જાનુ
------રેખા શુક્લ ૧૧/૧૬/૧૨

ચુપકે..ચુપકે


દિપ જીન કે ચંદ રૂહ લિયે જલે છુપકે છુપકે
કરે ઇન્કાર આયના પર દિદાર કરે ચુપકે ચુપકે

ઝુકી હુઈ નજર તેરી સવાલ કરે મિલકે
બહારોં સે નિખરતી હુઈ વાદિં પુછે રુક રુક કે

જન્નતમેં રેહતે હૈ જહાં રિશ્તે દિલ કે જાકે
સજધજ કે સંવર અંગડાઈ લે ફિર મુડ કે

બિખર પડે તન્હાઈ જન્નતમેં બહાર પાકે
રોંગટે ખડે હો મુસ્કાયે હવા આયે જબ છુકે

------રેખા શુક્લ ૧૧/૧૬/૧૨

અય છોરી......


અય છોરી-અરે ઓ છોરી ક્યું મુસ્કાયે ગોરી ગોરી

તુમ કોઈ ઔર તો નહીં ઉમ્ર ભર કી તલાશ મોરી

ચાંદની ખીલ ઉઠી બર્ફીલી શામ મે જોરા જોરી

મૈં હુ તેરા ખ્વાબ કરુંગી બસ તંગ બારી બારી

------રેખા શુક્લ ૧૧/૧૬/૧૨