બુધવાર, 15 જુલાઈ, 2015

પરપોટુ...

કડવા બુઢાપા ને વળગણ શૈશવ ની ચાસણીનું
ડૂબવા શિશુ એ જાગરણ જિંદગી ની માંગણીનું
ભૂલ્યું પડ્યું ભૂલકું અરણ્ય એક કૂંણી લાગણીનું
ઘર રહ્યું પરદેશ કા'ન માંગે અળગી વાંસળીનું
----રેખા શુક્લ

ટમટમતાં તારલાં નું ઝુંડ આવી ગયું

અત્તરના પુંમડાની સુવાસ પાથરી ગયું

સંવેદના ના સંબધોનું  
પરપોટુ અડી ગયું

આમ મારું India પાછું મળી ગયું...!!

---રેખા શુક્લ