મંગળવાર, 2 ઑક્ટોબર, 2012

કૈંક તો કારણ હશે.......


આંખ મીંચી ને કરી લે ..
મારી દીધી ફુંક..
કૈંક તો કારણ હશે........
વરસાદમાં જલતી દિવાલોની વર્ષગાંઠ ઉજ્વાઈ ગઈ..
કૈંક તો કારણ હશે........
પુછો રુધિર ને શું હાલત થઈ હશે ..
કૈંક તો કારણ હશે........
વચ્ચેની પારદર્શક દિવાલ માં કોણ જાણે શ્વાસનૂં ભરાવું ..
કૈંક તો કારણ હશે.......
----રેખા શુક્લ ૧૦/૦૨/૧૨

સ્વરનો સન્નાટો છોને રણકે ચારે કોર.....


કરી તો જો કોશિશ ફાવશે તો કહુ હુ
શબ્દ તેને કેમે સમજાવે તો શું કહુ હું

આ ફૂલ જેવા ખિલ્યા ચેહરામાં કૈંક હું
પરપોટો હસે અને રડે જો કૈંક કહું હું

આ ચમક્તી આંખો તારી કહી રહી હું
તે ગીત યાદ કરાવે તો બોલ કહું હું

ઓરો આવે લે છોરો તો કહું ને હું
બતાવ જરાંક તૈયારી તો લે કહું હું

પગલાં ડગલાં ધક ધક વહે કહું હું 
અંદર બાહર તુ ને તુ મહેશ કહું હુ
-----રેખા શુક્લ ૧૦/૦૨/૧૨