શુક્રવાર, 30 માર્ચ, 2012

શોધવા મારામાં મોહન મળે..!


સુખની લકીર શોધતી...આંબા ડાળે કોયલ કરતી કુ કુ કુ
ધનીક ફકિર ને શોધતી... લીંબડે બેઠી ચકલી કરતી ચીં ચીં ્ચીં
રણમાં ગોતે ખમીર ઝાંઝ વાનું..  ચબુતરે કબુતર કરતાં ઘું ઘું ઘું
મૌનમાં થાય આરપાર તેવા તીરની શોધે પંખ પ્રસારી મયુર ટહુકે
નીકળો ગોતવા કબીર ને.. મળે કબર ને કફન ગલીઓમાં
ઉગી હોય જેમા તારી સુગંધ તેનુ નીકળવું શોધવા મારામાં 
જીવન ઝરમરે ડાળખે કા-રણ વગર મળે.. મંજુરી મળે
ટેકરી પરનુ સાંત્વના દેતું ...શહેર મળે..નિશાળ  મળે
સાચવેલા સોનેરી દિવસો દફ્તરમાં મળે..અજાણ્યું સગપણ  મળે
ખોવાયેલા વર્ગ-ખંડે આશિક હ્રદયની પહેચાન  મળે..જુઈની વેલ  મળે
આખો સુરજ લઈ ને રમવા નીકળે તેવી કોઈ  સાંજ  મળે...સ્નેહી મળે
શ્રીફળ વધેરું.. પુષ્પો પાથરું.. જમુના ને કાંઠે તું મળે...મોહન  મળે
-રેખા શુક્લ(શિકાગો)