શુક્રવાર, 14 સપ્ટેમ્બર, 2012

મામા....


મામા....
જહાંગીર મીલનું ભુંગળુ વાગે મામા નું સ્કુટર ચાલે..
મામી મારી પાતળી ભાખરી બનાવે બિસ્કિટ લાગે..
પટ્ટાનું કાપડ ને બંડી જેવી પોકેટવાળી ગંજી...
ના,ના લક્ષ્મીકાંત..!! માલતી ને ભાણી રમુજી..
ચાલી પર સુકવેલા કપડાં ને લાઈનમાં નીચે ઉભેલા...
વાતુ કરે ઓછી મામી ખાય બગાસા ઝાઝા...
 દેખાય હાથીપગો કે આંખનો પ્રોબ્લેમ એવોજ..
૭૫ વર્ષે બન્ને જણા લાગે હજી એવા ...
વાળ માટે ઇમ્પ્લાંટ કરવા"સલમાનજાય છેક લંડન...
સલામત વાળક્યું નાંખો છો તેલ?ક્યારે  થાય મુંડન...
શાલ ઓઢાડીમાળા દીધીહાથમાં આવશે લાકડી..
દુરથી આપુ ઘણી બધાઈછું ને ભાણી લાડ્કી...!!!
-રેખા શુક્લ(શિકાગો)૦૨-૨૬-૨૦૧૨