ગુરુવાર, 28 સપ્ટેમ્બર, 2017

હતો વાંધો ?


દિલ માં ઉઠે સવાલ કે દીકુ તો દાદા-દાદીને બહુ વ્હાલી
મમ્મીની ચૂમ્મીઓ તો ખૂટતી જ નહીં પણ પપ્પાને શું કઈ વાતે હતો વાંધો ?
પારકી થાપણ..ભણાવી ગણાવી ને મોક્લી આપવાની
સામે કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા વિના જ સમર્પણ કરવાની વાતે હતો વાંધો ?
ને તું તો મારો ડાહ્યો દીકરો છે ને કહીને રડતી રાખી છાની
એવું તો બધે થતું આવ્યું છે ડરવાનું નહીં કહી ધકેલવાની વાતે હતો વાંધો ?
દાદી કેહતી સુખી રહેજો ને સુખી કરજો ને ચાલ્યા મનાવી
ઇશ્વર ધેર આવી ને ઘર ગોતતી દિકરીને બેઘર થતી જોવાનો હતો વાંધો ?
પતિ-પત્ની સમાન દરજ્જો મા તો બંનેની સરખી રા'ની
તોય સાસુનુ કરી પછી રઝળતી વાર્તા મા' ની ફરક તો હતો વાતે વાંધો ?
હસતા હસતા હરખાઈને કોણ ગયું ડૂબી કહીદો મમ્મી આવી
સમજોતો ને સમજણમાં જીવન થાય ધૂળધાણી તે દેખી હતો વાતે વાંધો ?
----રેખા શુક્લ ૦૯/૨૮/૧૭