સોમવાર, 27 જુલાઈ, 2015

વ્હાલી

આમ આજ પગલી થઈ ખબર ગઈ ચાલી
બેફિકર ડંખી ગુલાબી અસર થઈ ને મ્હાલી
પાંદડી ના પડદે રહી કળી શર્મીલી વ્હાલી
મોતી ની સેજ સજાવી ઉષા ગઈ રે ચાલી 
ઉપવન જર્જરિત જગતે રંગીન નૈને મ્હાલી
છેડતો અનિલ કૂંપણે સહજ મુસ્કાને વ્હાલી
----રેખા શુક્લ