બુધવાર, 15 ઑગસ્ટ, 2012

દિવાના તું જા...ના

સુહાના હૈ સમા મુસ્કુરાકે તું આ....ના
થોડી સાંસે ભરલું ફિરસે તું  જા......ના

સલામ હસરત કબુલ કર તું આ...ના
ચૈન પાયે ના તેરા દિવાના તું જા...ના

ગુલ ખિલાતા હૈ ચુપકે ચુપકે સે તેરા, આ...ના
તેરે આને સે મહેંકા મહેંકા સમા, તું જા.....ના

તુ ના હો તો રંગ રગો કા લગતા હૈ ફિકા આ...ના
ઇબાદત ઔર બંદગી, જીન્દગી લિયે જા....ના
----રેખા શુક્લ

રંગબેરંગી

કોણ તરે ને કોણ ડુબે પલળી
રંગબેરંગી માછલીઓ ઘણી
વ્હાલી લૈ વ્હાલી દે ચુમ્મી ઘણી
શ્વાસ લૈ લે ખુશ ખુશ વાણી
-રેખા શુક્લ

ફેસબુક ને થેક્યું.....


ઉડવા ને દીધું આભ ને ફેસબુક ને થેક્યું
ખિસ્સામાં લાવી પતંગિયા ફેસબુક ને થેક્યું
ચણ શબ્દોના ચણે પારેવાં ફેસબુક ને થેક્યું
પળ-પળ દદડે આંસુ હ્રદયના ફેસબુક ને થેક્યું
અધરે લાગણી ભીની આંખોમાં ફેસબુક ને થેક્યું
ફોટા ની બોટૂ કરાવે સે..ર ફેસબુક ને થેક્યું
વ્હાલપ નું વળી વ્હાલ કવિમાં ફેસબુક ને થેક્યું
જુસ્સો-ગુસ્સો-મજાક મશ્કરી ફેસબુક ને થેક્યું
અહીં જ સ્વતંત્રતા ને આઝાદી ફેસબુક ને થેક્યું
----રેખા શુક્લ