શુક્રવાર, 20 નવેમ્બર, 2015

थाम लो

बुलाती है राहे, मुजे मांग लो
रुलाती हैं आंहे, मुजे थाम लो
जगाती है मांगे, मुजे मान लो
लगाती हैं आग, मुजे जान लो
-----रेखा शुक्ला

જખ્મ આપે છે

પથ્થર ને  પણ જખ્મ આપે છે પેલા ઝરણાંઓ કોતરી કોતરી
ક્યાંથી આપે સાથ આંખો બોલી ઘાવ ગયા એ ખોતરી ખોતરી
               આમ જ દિલ રોવાનું
               આમ જ કૈંક ખોવાનું
ગિરે બુંદો ગાલ ચૂમીને કરે અલવિદા ભળી મૌન કોતરી કોતરી
મસ્ત ફકીરી ભાલે ટીલડી, આંખ રતુંબલ જીગર ખોતરી ખોતરી
            મલપતીનું આમ જ રોવાનું
            આખે- આખુ કૈંક રે ખોવાનું
-રેખા શુક્લ