ગુરુવાર, 11 જાન્યુઆરી, 2018

બિછોના ઔર ફૂલોકી ચાદર

ચાલ હરિ સંગ સંગ બીજુ ભલા કંઈ નહીં 
ઉપકાર તારો વર્ષોનો શીર ઝૂકે વંદી અહીં
--રેખા શુક્લ 

તું જલ કી ધારા, મઝધારે નૈયા
તું જલતી ધારા, સંજીદા નૈના 
---રેખા શુક્લ 

ના રૂકને દિયા.............. ન જાને દિયા 
જાલીમ તેરી કિરપાને જિંદા માર દિયા 
--રેખા શુક્લ

ચટાઈકા બિછોના ઔર ફૂલોકી ચાદર ઓઢાકે સૂલાદો
મુશ્કિલ સમય હૈં પર હમેં હિમ્મત નહીં ખોની હૈં બતાદો
====રેખા શુક્લ

જહાં વિશ્વાસ હોતા હૈં વહા...... અગ્નિ પરિક્ષા નહીં હોતી
તો ફિર ભી હર યુગ મે સીતા કો હીં ક્યું શોલો મેં જલાયા જાતા હૈં ?
--રેખા શુક્લ