મંગળવાર, 15 જાન્યુઆરી, 2013

સુજાતા...!!!


આશિષ ઔર પ્યાર કી ડોલી મે જાયે ગુડીયા,
માંગ તુમ્હારી ભરી રહે બસ અબ સદા....
આંખોસે કહીં ખુશી છલક ન જાયે હમારી,
તન્હાઈમેં ભી કહીં યાદ ન આયે હમારી..
ખુશીકી મંજીલ પર અબ જો ચલ પડે હો,
ભુલે સે ભી ન ભુલના ઇન સારી બેહનોંકો...
ભગીની કા રિશ્તા તો સદા રહતા હૈ ઉંચા,
વક્ત કે બદલ ને પરભી તુમ ન બદલના....
સુહાગન કી બિંદીયા ચમકતી રહે તુમ્હારી,
પ્યાર કે સેતુ પર તો પરંપરા હૈં નિભાની....
બિદાઈકી યે ઘડીયા બડી કઠીન હૈં નિભાની,
શબ્દ કે પુષ્પોસે બસ દેની હૈં મુજે બધાઈ....!!
---રેખા શુક્લ