શુક્રવાર, 26 એપ્રિલ, 2013

ઓરડા


એકાંત ઓરડા વાતુ કરે ને આંસુ લીપી ગગન ચિતરે....----રેખા શુક્લ
*************************************************************************
ચીંથરે રંકની હિરલી ગાંઠો
પાલવડો ઝાળે શેરડી સાંઠો
----રેખા શુક્લ
*************************************************************************
અમી નજરું હૈયા તાપે
પાણી પર્ણ પુષ્પે માપે
----રેખા શુક્લ
*************************************************************************

પોષાય કુદરત વિધીએ
જીવન-મ્રુત્યુ અશ્રુએ 
--રેખા શુક્લ
*************************************************************************