મંગળવાર, 19 મે, 2015

લાગે મને પ્રિય

લાગે મને પ્રિય મારી ખબર તને વધારે છે
ખિજાણી છું ખૂબ ને મનાવી હવે ભારે છે,

પરાયા રાહમાં બેસી ભાળે વાટ નયન તારા,
તને સાક્ષાત નમાવી નાદાન  આવકારે છે

વિરહની આગ તો બસ સળગે છે વર્ષોથી,
સનમ કહી તને દિલ જ્યારે જ્યારે પુકારે છે

નયન તારા દિવાના શાને એવા બન્યા છે,
શું સાચે મારી યાદ આવે આંસુ સારે છે

પ્રણયની આ ટૂંકી સફરમાં રાહ શું ચીંધી
લાગે છે તને કેમ જિંદગી મારે સહારે છે,

આમ એક છું કહી ને સાથે કોણ રહ્યા છે,
દૂર જાંઉ છુ કહી પાસેથી દૂર કોણ ગયા છે
----રેખા શુક્લ

ફટાકડી

તોપ જેવડાં કેમેરા  લઈ ને મ્હોં મચકોડે  ફટાકડી
ક્લિક્ડી ક્લિક ક્લિક બજાર વચ્ચે રે ઉડે ફટાકડી
એ જી ઓ જી પટ પટ ચાલે, ના ના દોડે ફટાકડી
સડસડાટ ચોડી દે સેંડલ, આ તો જબરી ફટાકડી 
-----રેખા શુક્લ