ગુરુવાર, 16 જુલાઈ, 2015

આખરી વાત

તરસની વાતુ ભળે, જળ ની ભાષા થઈ
સ્વપ્નની ભાષા ચાંદ લખે રાતરાણી થઈ
દિવસ રાત બસ તું જ મળે એષ્ણા થઈ
ખેલ ખેલાયા શ્વાસે જીવ ને મૂંઝવણ થઈ
વાત ચર્ચાઈ જગતે જો તે આંખ માં થઈ 
લાગણી ની કોયલ ટહુકે ગાતી કંઠે થઈ
આગ લાગી આકાશે હજુ જ્યાં પરી થઈ
આખરી વાત મરી ને ય મળવાની થઈ
----રેખા શુક્લ ૦૭/૧૬/૧૫