ગુરુવાર, 5 નવેમ્બર, 2015

માણસાઈ ના દીપ

રણ ન્હાય અશ્રુથી જ્યારે
ને થોર મહીં મહીં ધ્રુજતા
સ્વપ્નાની ડાળે કાંટા ઉગતા
તડકા જાગ્યા ખીણમાં ત્યારે
શબ્દોની લઈ ઈંટ પરિંદુ ફરે
ઇમારત કાવ્યની લઈ સુતા
પ્રેમમાં લઈ અસંખ્ય દિવેટ
માણસાઈ ના દીપ જ્લાવતા
----રેખા શુકલ 

जहां

मुजसे ना होगा जल्वा , 
नहीं मैं तेरा कान्हा,
कल्युग मैं ना कोई राधा
भागा रे मैं भागा, 
सपने से मैं हु रे जागा,
कल्युग मै जा सिर्फ महोतरमा
थंडी जान से निकलता धुंआ धुंआ
नटखट करे तरकट तो आग ही आग जहां
---रेखा शुक्ला