રવિવાર, 31 માર્ચ, 2013

સસલુ ભાગંભાગ...


કાગળને ફુંટી કુંપણો શબદની
અશ્રુનું સિંચન કળી વ્હાલની
----રેખા શુક્લ
તું જ પ્ર્રૂથ્વીરાજ ચૌહાણને માલવપતી મુંજ
તું જ ચાણક્ય ને છત્રપતિ શિવાજી ગુંજ !
--રેખા શુક્લ
ગુલાબના છુંદણા પર ની વેલ ને કળી
ઉંચી એડીના લાંબા પગે જઈ ને મળી
---રેખા શુક્લ
ચંદન ચંદન સુગંધ ચરકી
મોરલા સંગ કોયલ ટહુકી
---રેખા શુક્લ
મીણબત્તીના ફુલડાં દીપે, તરતા તરતા અડી હસે
બનારસીના ઝુમખાં ઝુમે, હસતા રડતા જડી જશે
---રેખા શુક્લ
પાંદડી ને પકડવા કાચબો હાથ ઉંચા કરે
ખિસકોલી ને ચુમવા સસલુ ભાગંભાગ કરે
---રેખા શુક્લ
યાત્રાનો મુસાફિર એક તું ને એક હું
શોધું ને ખોવાઉ મારા માં તું ને હું
---રેખા શુક્લ
ગોપાલનું ટેમ્પટેશન બને ખુશીનું કન્સમ્પ્શન
પ્રેમનું બને કમ્પોઝિશન કંઈ ન હોય લિમિટેશન
---રેખા શુક્લ

अडी हुं मै


पुत्ल सी खडी हुं मै
स्वप्न से जडी हुं मै
खोके मिल पडी हुं मै
कभी तो यु रडी हुं मै
नजदीकसे अडी हुं मै
दुरियां से लडी हुं मै
---रेखा शुक्ला

मेहरुम हु


जोड दिया है नाम अपना तेरे नाम से
मेहरुम हु देख तेरी ही हरेक बात से 
लिखदुं तेरा नाम हर दिवारपे लहु से
कहा है नाता अब दिन या रात से
---रेखा शुक्ला