ગુરુવાર, 30 જુલાઈ, 2015

વચ્ચોવચ્ચ....

લટાર મારવા નીકળી કૂંપણ રસ્તા વચ્ચોવચ્ચ
કાળ રહ્યો છે કરગરી ઇન્દ્રજાળ છે વચ્ચોવચ્ચ
----રેખા શુક્લ
*****************************************************
થઇ ગયું કન્ફર્મ... નિંરાતી રાતવાસો,ટાઢા ધુમ્મસી ગિરિમાળે...સંકોચવું છે અંતર !!
 --રેખા શુક્લ
*****************************************************
યાદ નો સ્ટીલ નો ગ્લાસ..થંડક દે તૂટ્યા વગર ..કબર્ડ માં અકબંધ પડ્યો....ગટગટાવું આવે તો 
--રેખા શુક્લ
***********************************************************
મોતી સાર્યા વૄક્ષે ....ભિંજ્યો મોર પાંજરે !! યાદ ના પથ્થર ફંગોળ્યા ખળખળ વેહતી જિંદગીએ..
તટ પર પારધી ને બીજા તટે હરણું ...તાંકવાનું, હાંફવાનું ને માણવાનું વેહતી જિંદગીએ...!!!
.....રેખા શુક્લ

બાંધી સાંકળો

ઝીલું આકાશી રોમાંચ
નીલગગને પૂરૂષનો
બુંદન છત્રીલો રોમાંસ
----રેખા શુક્લ
તુષારી  રે  ક્ષણનું 
ટીપું
ટટળે પ્રાણ જણનું
---રેખા શુક્લ


શરદપૂનમ નો તોફાની ચાંદો
વ્હાલ કરી ભરમાવે રે ચાંદો
----રેખા શુક્લ
મેં કેમ બાંધી સાંકળો
હવાએ રણકી સાંકળો
તૄપ્ત ના અધૂરી પાળો
પંખેરૂનો સૂનમૂન માળો
---રેખા શુક્લ
પાણીમાં કેશ પલળે
વાંછટીયું રે વળગે
શાંત પાણી  વમળે
કામિની રે તું કમળે
---રેખા શુક્લ