મંગળવાર, 13 ઑક્ટોબર, 2015

संगे मरमर

रंगो का तूफान संगे मरमर
सौगात और समजोता सभर
अनोखा बंधन आमने -सामने
कश्मकश रिश्ते आंखोके सितारे

आज ही आजाओ ना...कहोना ! अभी आ जाओ ना
वक्त मिला दे परिंदे और रोश्नी घरकी बन जाओ ना
लाया गया हुं तुम्हारे लिये इस जमीं पे कह भी दो ना
सहमे शीकवे शीशोंकी मुराद लिये अब लौट आओ ना
----रेखा शुक्ला

પીંજરના પગરખાં

નટખટ અંગુરી અંગારે સ્મૄતિપટ ના પડળે 
લાગણીના રેશ્મી ઉમળકે રાધા નાચી ગાય
અભરખાં ના રંગીન શર્માતા પગલે સઘળે થોડામાં ઝાઝી મજાનું ઝરણું થઈ વહી જાય
----રેખા શુક્લ

રણકતાં ધબકાર નો સંગંમ પીંજરના પગરખાં
લાગણીએ અનોખી અદામાં માંડે જિંદગી ડગલાં
----રેખા શુક્લ