સોમવાર, 23 માર્ચ, 2015

પ્યાર કબ કરોગે??


અજવાળું શોધે અંધારાનું સરનામું પ્યાર કબ કરોગે??
શૂળો ભણે છે નહી તો ક્યાંક ફૂલોની જ નિશાળમાં ??
કલશોર થી ફળિયું જગાડે ભાન પ્યાર કબ કરોગે??
ટોડલે બેઠો મોરલિયો લે એની હવે શું ભાળ આપુ ??

ટહુકો ના મળે છે ડાળમાં આંગણાની કાં વેલ આપું??
નથી પંચભૂતોનું ક્ષુદ્ર તું જાણે શું છે માત્ર માળખું ??
આવી આવી ને થોક હિંચકા હવે બાંધશે પંખીડા??
જાહોજલાલી ની ટંકશાળ કહો રે ભાઈ માયાજાળમાં ?
તડકો આપણે ભર્યો હતો ને યાદ કર ફાટેલ ચાળમાં??
આટલા વરસો પછી યે ચૂમ્યો પાછો હથેળીની કુમાશમાં?
---રેખા શુક્લ