મંગળવાર, 16 જૂન, 2015

સ્ટીફ ફીગરીન

સમય ની પાળ પર, યાદો ના પારેવડાં ચણે
લાગણીઓને તરસનો સ્વાદ, પગલાની છાપ રણે
લીલું પર્ણ આંખ મીંચે, છેતરાઈ મૄગ ભમે રણે
લાલ રતુંબલ વાછરડી, સૂર્યાસ્તે પાછી ધણે
---રેખા શુક્લ
માસુમિયત ભીંજવે ઉંમર નો પડાવ
ઇતિ થી અંત સુધી ઝંખતો રે ચડાવ
---રેખા શુક્લ
બેઠા બતકા વ્હાલ કરે, સ્ટીફ ફીગરીન જોઈ ઝૂરે
સંબંધના મૂળિયા ખરે, એંધાણ જો ફળિયા કરે
સાક્ષીભાવ અંતરમન કરે, કામણગારા ભાવ સ્ફૂરે
-----રેખા શુક્લ

રાધા નો કા'ન

પાણીયેરીથી પગરવ પાડે ઝાંઝરી ભીનાશમાં 
મુગટ મોરલી મુખારવિંદ અકબંધ રે આંખમાં
રડતો કાંઠો લૂંછે આંખો, ભીની પાંખુ રાખ માં
ખુશ્બુ ફુલદાનીએ ને સમંદર છીછરો પર્ણમાં
જીવી સપના ભીંસાયા, પથરા તો પાયા માં
વેઠી પ્રસવ પીડા કરે, વ્હાલ ઝાઝુ આંખમાં
ઉજાગરા રોજ ભળે ને સપના છળે આભ માં 
પાંખો ને પંપાળી રૂપ વિખરે ચંદન શ્વાસમાં
લાગણીયું ટેરવે ભળે, લજામણીની આગમાં 
રાધા નો કા'ન આવી મૂઓ કળે અંગેઅંગમાં
----રેખા શુક્લ