બુધવાર, 23 ઑક્ટોબર, 2013

કભી સુન કે દેખ....


શમ્મા ને કહું છું જલે તો જડે છે
જલી ને બુઝી પછી કાં રડે છે?
ફીલ ધ રમ્બલ...ફનસાઈઝ થંડર
કભી સુન કે દેખ
ઇન્સ્ટીંક્ટ્સ બીયોન્ડ લેન્સીસ વંડર
---રેખા શુક્લ

હરી દ્વાર યાદોદીપથી પ્રગટી દીપમાળા.....
ખંડિત યાદદાસ્તાન માં અકબંધ સાચવી યાદો
ટહુકે સુકી-લીલી ડાળુએ પ્રણયભીની રહી યાદો
રીમઝીમ રીમઝીમ ઉલ્લાસે ૠણાનુબંધી યાદો 
---રેખા શુક્લ
પુસ્તક પરબ જઈ આવ્યો 
લો હું હરી દ્વાર થઈ આવ્યો
---રેખા શુક્લ

कबसे हैं खुशी ठेहरी


रोशनी से पेहले तेरा चले जाना
रोशनी के बाद ही वापस आना
सुरज ढल गया तब कामसे आया
शाम को गले लगाये सोया साया
ये लगाव ये धुप-छांवका द्बे पांव आना
ये तेज भागती रफ्तार का स्पीड ब्रेक होना
ताश के पत्तेके महल का पतझड पन्ने सा गिरना
हां ठहेरी हुं मैं एक आश लिये के बसंत बहार तुम आ जाना
कबसे हैं खुशी ठेहरी एक पांव पे 
अब तो करीब आही जाना
---रेखा शुक्ला

BEKRARA DIL TU GAYE JA....जापान में रजा हैं .....मालुम हैं?
एक जगह पे जाके चिल्लानेकी !!
जिसे चाहो जीतनी चाहो गाली दो..हां
कोइ परवा नहीं करता ना तो मना करता
फ्रश्ट्रेशन निकल गया हां और चल दिया
आज की महेंधाई बढे कु्छ ना कहे....?
बेंटीयां लडकीयां रेप हुये हाय निकले ?
पर चुप रहे ??? मार दि जाये और चुप रहे
मा-बाप होना भारी हैं या बच्चे बनना..???
दोनो तरफ आग ही आग है...जिसे जिंदगी कहे..?
चौराहे पे कबुतरखाना मैं फडफडाता चिल्लाता इन्सान अब
और जंगली जानवर पालतु बने और खिंचि जाये तसवीरे
फ्रीडम ओफ स्पीच की जगह क्या क्या पिंजरे मे जाये..??
--रेखा शुक्ला