શનિવાર, 14 મે, 2016

પાદરે...............!!

હતા હેતના હૂંફાળા માળખાં પાદરે...............!!
પાછું વળીને જોયું શું પાદરે, પ્રેમ માં થયું જાગરણ પાદરે
પુષ્પો પ્રભાતી નગરવૄક્ષી પાદરે, ખટમીઠ્ઠા સ્મરણ પાદરે

બુલબુલ કરે ટહુકાઓ પાદરે, અભિવાદન કરે વડ પાદરે
વરસાદી સોડમ ની મહેંક પાદરે, સુગંધીત સરવર પાદરે
---રેખા શુક્લ ૦૫/૧૪/૨૦૧૬