ગુરુવાર, 14 નવેમ્બર, 2013

રાહ નિગલતી હૈં.....


મુજકો કરું મૈં યાદ તો આહ નિકલતી હૈં
રબ્બા કરે અબ ખૈર કે જાન નિકલતી હૈં
તુજકો કરું મૈં યાદ તો વાહ નિકલતી હૈં
બેવફાઈ કરતી જાન  રાહ નિગલતી હૈં
---રેખા શુક્લ


શમ્મા બુઝતી હૈં ચિરાગ ના જલાયા કરો તુમ
યે દર્દ કી ના દવા કોઈ ના દુઆ કરો તુમ !
---રેખા શુક્લ