બુધવાર, 12 જૂન, 2013

ચાંદ પે ભી દરબાર....

ઈમોશન એક્શન કા ભંડાર ભર લે ચાંદ પે ભી દરબાર....
ગુજ્જુ હૈ યારો કે યાર રબ કા વાસ્તા દે હર બાર....
અલ્ટીમેટ સરફિરે ખુદ્દાર જીન્સ મે હૈ તેજ રફતાર...
ઓરીજીનલ દિલ વાલે ગુજ્જુ ના મિલતે બેકાર
...રેખા શુક્લ

ધોધમાર તરસે વસ્યું ખુલ્લું આરસનું પરબિડીયું
વાદળિયે વરસે હસ્યું લુખ્ખુ પારસનું પરબિડીયું
...રેખા શુક્લ

ડોલર ટિકીટે

ડોલર માં ખોવાણું લોટરી માં સમાણું
પ્રલોભન ટિકીટે શમણું થઈ ગવાણું
શ્વસન વિના જિવાણું ઓગળી તપાણું
ઝાંકળ વિના કતારબંધ કરમાણું !!
--રેખા શુક્લ

પગલી પાગલ

મખમલી મૈં હું પહેલી જા રે જા ના તેરી સહેલી
મચલ મચલ ના જા તું સ્વપ્ન કી તેરી સહેલી
...રેખા શુક્લ

અગન અગન સુજન સુજન ફિરભી મૌત ન આઈ 
  રોક ચલી આઈ ... જો યાદ તેરી આઈ!!
મુડ મુડકે ના દેખા કર અબ મુંદ લી હૈ પલકે ખોલ આઈ
.....રેખા શુક્લ

પંછી બિછડે મિલને સે પેહલે બાંસુરી પગલી પાગલ ફિર લે આઈ !!
....રેખા શુક્લ

મખ્ખન મખ્ખન કિશન માંગે ચખન ચખન ફર્શ પે નાંચે
પત્તિયાં પત્તિયાં બુંદ ભાગે બતિયાં બતિયાં નિંદ સે જાગે
----રેખા શુક્લ