ગુરુવાર, 16 ઑગસ્ટ, 2012

સુપરકેલી ફ્રેજ્લેસ્ટીક એસપીએલો ડોશિયસ...અંદાજ ક્યું ?


સુપરકેલી ફ્રેજ્લેસ્ટીક એસપીએલોડોશિયસ...અંદાજ ક્યું ?
સુપર વજહ જબ નિજી હો તો ટાંગ લડાયે અંદાજ ક્યું ?
વજુદ કા અંજામ સમસ્યા હો તો બેફિકર અંદાજ ક્યું ?
ઇજ્જત ઔર ઇન્સાફ હી ઇમાનદારી હો તો અંદાજ ક્યું ?
નિગાહે ઝુક જાયે યા વહી શાહી ખજાને તો અંદાજ ક્યું ?
જુઠ કો સચ માને તો ધોખા ભી, ફિર તો અંદાજ ક્યું ?
દિમાગ સે ના દિલ સે સોચા કરો તો અંદાજ ક્યું ?
પથ્થર નહીં પ્રુથ્વી ભી પિગલ જાય ઐસે અંદાજ ક્યું ?
ઇન્સાનિયત ઔર મજહબ ધરમ- કરમ અંદાજ ક્યું ?
નન્ગે-શર્મિંદા બચ્ચે કહેંગે કલસે ઐસે અંદાજ ક્યું ?
શામિલ લો કરો પ્યાર મજ્હબ મૈ તો ફિર અંદાજ ક્યું ?
મુબારક ઇદ યા દિવાલી ન અપેક્ષા તો અંદાજ ક્યું ?
નર્મ કસમેં ઔર ગર્મ વાદેં જીવન તો અંદાજ ક્યું ?
-----------રેખા શુક્લ

आप...!!


आप...!!
तखल्लुस मत लिजीये.. इन हथेली को रोक दिजीये....
बुझ गई है शम्मा अब ...तारीफ परवानेकी ना किजीये
तुटी सितार को बजाने मैं... पुरी जीन्दगी गंवादी...
सुबहां शाम लेके दिया ..हथेली जलाके रखदी...
हुश्न पे पर्दा करते है ....ये शिकायत न किजीये...
आवझ देके कब्र से... हमे जगा मत दिजीये...
---रेखा शुक्ला