શનિવાર, 7 જૂન, 2014

ताजमहलकेहने को तो दुनिया मे प्रेम ताजमहल हैं
जिस दिन से हैं जागे मोम बने पथ्थर हैं

शोले मे जहां भडके वैसे कोई पास कहां हैं
केहने को तो फिर भी युं कोई दूर कहां हैं

युंही रूठेको मनाने की आदत जहां मे हैं
जब कर्म छूट जाये तो सोचे देव कहां हैं

लेते हैं जान देके कसम युं तो मौत कहां है
अब लब्ज रहे चूप आंसू बोले चैन कहां हैं

हसरत हैं के केहने को ख्वाबोंका जहां हैं
तूटे जो ख्वाब तो खुदकी भी याद कहां हैं
-----रेखा शुक्ला ०६/०७/१४

बोझ सांसो का


दामन बचाके चल पडी, फिर भी बांध चली हुं
माया जाल फैल गई तो,तुम्हैं लेके चली हुं !
---रेखा शुक्ला

तारीफ के हैं रास्ते यहां तन्हाईंयों के वासते
फांसलों के वासते यहां प्यार हैं के रास्ते !!
---रेखा शुक्ला

मिले शरीफों के बंदे
हैं दुनिया का मेला
बदमाश फरिश्ते !!
---रेखा शुक्ला

बोझ सांसो का बढ गया है
गुस्ताखी करे माफ !!

વિચાર


આ મારો વિચાર છે
જ્યારે બાળક નો જન્મ થાય છે
ત્યારે મા-બાપ નો હરખનો પાર નથી હોતો
અને પાંચ મિનિટમાં તો છોકરાના નામ થી માંડી
તેના છોકરા સુધી ના વિચારો આવે છે...આ મારો વિચાર છે
તે બાળક પછવાડે મા-બાપ ગાંડાની જેમ
તેની બધી જરૂરિયાત પૂરી કરવા મથે છે
ત્યાં સુધી કે તે પોતાની પરવા નથી કરતા
આ અદભૂત ભગવાનની કરામત છે...આ મારો વિચાર છે
બાળકનો પહેલા શબ્દ માટે મા-બાપ તલસે છે
અને જ્યારે તે બોલે છે ત્યારે રાજીના રેડ થઈ જાય છે
નિશાળે જાય અને તેની સફળતા અને નિઃસાસા ને 
તે વાતની ભૂલ અથવા કાબેલિયાત સમજે છે.....આ મારો વિચાર છે
જ્યારે આ બાળક મોટુ થાય છે અને
તેને મા-બાપ ની જરૂરત થોડી અને દોસ્તો ની ઝાઝી
વસ્તુની જરૂરત ઝાઝી ને મા-બાપ ની જરૂરત થોડી 
ત્યાં સુધી કે તેમના દોસ્તો ની આગળ મા-બાપ વધારાના
ત્યારે મને ચિંતા થાય છે કે આ બાળકનું શું થાશે...આ મારો વિચાર છે
મને સવાલ થાય છે કે મા-બાપની ફરજ ક્યાં સુધી
જવાબ મળે છે કે જ્યાં સુધી મરો નહીં ત્યાં સુધી
મને થાય છે કે જે માળી ફૂલનું આટલું ધ્યાન રાખે
તે ફૂલ કદી માળી બની માળીનુ ફૂલ ની જેમ ધ્યાન રાખશે?..આ મારો વિચાર છે
-----મહેશકુમાર શુક્લ (શિકાગો)