મંગળવાર, 1 નવેમ્બર, 2011

વર્ષાગમન…!!

પરોઢનું બપોરીયું સળગ્યું'તું સવારનું,
            ક્યારનું અંધાર્યુ..વાદળું શું ગાજ્યું?
ડુંગર પછવાડે મેઘ-ધનુષ્ય છવાયું,
          મદારીના ખેલમાં મન ના મારું પરોવાયું
કળા કરે મોર..જોઈ ઘટા ઘનઘોર,
         ઢેલનું હૈયું પણ જરાંક વાં હરખાયું
મોરપીંછે બસ મન મારું મોહયું,
        સ્વપનું મિલનનું એક આંખમાં સમાયું
   -રેખા શુક્લ(શિકાગો)

તું મળી ગયો..!!!

વેહતા નીરમાં ભરતીનો અહંકાર ઓગળી ગયો
ડુબતા સુરજમાં રૂપેરી ચંદ્રનો આકાર ભળી ગયો
ભલું જોઈ બીજાનું નાનેરો માનવ સળગી ગયો

બળીને રાખ થાય માનવ તો એ પ્રશ્ન ટળી ગયો
પ્રાયશ્ચિત્તે ભુલમાં તારો સ્વભાવ કોઈ કળી ગયો
મુશળધાર વરસાદે મારો પ્રેમ-પત્ર પલળી ગયો

રક્ત તરબોળ લાશ નિરખી માનવ ચળી ગયો
પળવારે પશ્ચિમાકાશે સોનેરી પ્રકાશ ઢળી ગયો
રળીએ રોટલો નિરાળો તેમાં લે તું મળી ગયો...
---રેખા શુક્લ