રવિવાર, 12 ઑગસ્ટ, 2018

इश्क ...इश्क


ओये बदमाश फरिश्ते...!!
पानी पर दिल जो भये
लो बारिशमें जले इश्क 
आंखोमें समंदर उभर गये
लो अंग अंग जले इश्क 
--- रेखा शुक्ला

તડકો ભીંજવે ઝૂમતો, બેશરમી વર....સાદ !! નટખટ થઈ ગયો માલદાર !!


લાગણીઓ ને ભીંજવી, મૂશળધાર વળગતો વરસાદ
રોમ રોમ તરસ્યો ભીંજવી, ધારદાર સળગતો વરસાદ
નટખટ થઈ ગયો માલદાર ...!!
કણકણ રીઝ્યું મંદમંદ મહેકાંઇ, સોડમ પીરસતો વરસાદ
પિયુપિયુ મદહોશ મોરલો, આંગણ નાચે પજવતો વરસાદ
નટખટ થઈ ગયો માલદાર...!!
વાદળ પછવાડે વાદળું, ઝાલું બુંદન ઝરમરતો વરસાદ
વારું તુજ પર મેહુલિયા, તરવરાટી ચૂમતો વર...સાદ 
નટખટ થઈ ગયો માલદાર...!!
-------  રેખા શુક્લ ૦૮/૧૨/૨૦૧૮

આર્યા


પકડી આંગળી ભાગતી જાય 
ગુનગુન કરતી ગાતી જાય
વાતુડી સંગ ચાલતી  જાય
'પ્લીઝ' કહી મલકતી જાય
આંખો એમ જ  હસતી જાય 
તરંગમાં આર્યા રમતી જાય
---રેખા શુક્લ