શુક્રવાર, 6 જૂન, 2014

મળવાને


પગલાં પડ્યા વગર ની સફેદ રેતી માં
થંડક થઈ ને સિતારી રાતે ગ્રીશ્મ માં
પાણી પાણી થઈ ને ઉક્ળે મુજ બુંદ ને મળવાને
...રેખા શુક્લ

वाकेफ हैं

વાકેફ હૈં જમાના મૈંને કત્લ મેરા કિયા હૈં
સરે ઇલ્જામ લેકે ખુકા કો માફ કિયા હૈં !
જીસે અંજામ કેહતે હૈ ઉસે નામ જિંદગી દિયા હૈં
વક્ત ઠહરે યા ગુજરે ઉસે નામ બંદગી દિયા હૈં
---રેખા શુક્લ


वाकेफ हैं जमाना मैंने कल्त मेरा किया है
सरे अल्जाम लेके खुदा को माफ किया हैं
जीसे अंजाम केहते हैं उसे नाम जिंदगी दिया है
वक्त ठहरे या गुजरे उसे नाम बंदगी दिया हैं !
-----रेखा शुक्ला