શનિવાર, 26 જાન્યુઆરી, 2019

काली बिल्ली....... काजलवालीकाली बिल्ली....... काजलवाली
चूराती हैं नजरे मिलाके एक बिल्ली
समजती हैं लूभाती हैं जूठी एक बिल्ली
बुचकारो तो आंखे दिखाती एक बिल्ली
चुरालो नजरें तो पुचकारती हैं एक बिल्ली
दिखाती हैं नफरत प्यार पाये ना बिल्ली
स्नान कर गंगा मे चली हज काली बिल्ली
----रेखा शुक्ला 
अबे नादान चूप , दिखाती हैं औकात हरकते तेरी
मिले मौका आईना को वक्त-बेवक्ती ्चाहते तेरी
---रेखा शुक्ला
कहीं और जा के बरस, गरजती हैं आंखे तेरी,
छूरी हैं कातिलाना नजरें, और बूरी जबान तेरी, 
प्यार की फीर भी आरझू, कैसी हैं तरस तेरी, 
पावर स्ट्रगल पे अभी भी, अटकी है सांसे तेरी, 
----रेखा शुक्ला 

शर्मिला आशिक !!आज फिर जीने की तमन्ना हैं 
दिलको मिली रझा खुला आस्मान हैं 
वो चाहत हैं करिश्मा ये कुदरतका हैं
हंसी, आंखो - खिलखिलाट नजारां हैं
हाथों मे तेरे मेरा हाथ हैं साथ रंग हैं 
झन्नते हुशन नजारा और कहां पाना हैं 
----रेखा शुक्ला 

दिले नादान तुझे हुआ क्या हैं ?


बिना बांसुरी मुजे दिले नादान कहां ले चला है
जादु नगरी 'औरेगामी' की तेरी और ले चला हैं

सांसोकी मालो पे रूका एक नाम 
ऊड रहे हैं दिन छू छू के एक नाम

लो ले उडा चली जींदगी ये मनचली


सूमसाम गलीयों से निकल कर 'लूसी'
सी-शोर नझारां करा गई !!
थंडी थंडी हवा में पकड मेरा हाथ 'लूसी'
देखओ स्पर्श दिल को करा गई !!
----रेखा शुक्ला 

ફૂલ બેઠું મહેકાંઉ !!

ફૂલ બેઠું મહેકાંઉ !!

ઉગી કૂંપણ કાચું પર્ણ, તોય ગયું કરમાંઉ 
ડાળી દીકરી વ્હાલ મારું, ભાર સહે શરમાંઉ
હા, હું વાસણ નથી, રોજ લાગે તોય ઘસાઉ 
ઉપયોગ થયા પછી ક્યારે ખબર જાઉ બદલાંઉ
દીકરી તમારી નથી તોય દિલે જઈ લાગે વસાઉ
વપરાશે, ખરપાશે બસ મન પડે લાગે વપરાઉ
કર્યા ભોગવશો સંભાળો ક્યારેક તો જાણો પરખાંઉ
શું ધસશો સોના ને એમ થોડુંક તો જાણો સમજાઉ
----રેખા શુક્લ