સોમવાર, 18 નવેમ્બર, 2013

હર જગહ


બિજ બોયે યાદો કે ફૂલ ખિલે હર જગહ 
ફિર ગિરી પંખડીયા બોયે ફુલ હર જગહ 
ચલે તો કટ હી જાયેગા સફર હર જગહ
આહિસ્તા સતાયે કા'ન પુકારે હર જગહ
છૂયે ફૂલોસે સાંસ થામે નજર હર જગહ
સોનેરી ચિડિયાં પ્રિયે તેરીહી હર જગહ 

ભીગા સૂરજ તુજ સે સજીલી હર જગહ
સપનોંને આંખે ખોલી તુમસે હર જગહ
----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો