મંગળવાર, 1 ઑગસ્ટ, 2017

રેલમછેલ


કાંટાની વાડે ઉગી એક વેલ 
ફૂંટી પાંદડી લીલુ રેલમછેલ

વળગ્યું'તુ વ્હાલ સૂર્યનું ઘેલ
હસ્તુ રમતું ખુલ્યું પીળુ રે ફૂલ

દેખાડી દાંત તોડ્યું રોજ રે ફૂલ
ધર તરફ વળી ભીંતાળી રે વેલ

હસતી ઝાંખુ લજામણી એ વેલ
મારણ સ્મિતે માતેલી એક વેલ
 ----રેખા શુક્લ