સોમવાર, 17 ફેબ્રુઆરી, 2014

થાળ....મીસ યુ....

ફૂલ થૈ ને ફૂંટતું રોજ જાગરણ 
આંગળી ના ટેરવે નોલેજ પારણ 
રાતને ફૂંટે અંકુર થઈ ને ઉગે ઝાંકળ
મન ભરી ને માણે સૂરજ ભરીને થાળ
----રેખા શુક્લ


બિકિનિ અમથી પેહરે, જુઓ તો નામ ની પેહરે
તીરછી નજરથી ઠહેરે, વ્હિસ્કીની દુર્ગંધ ચહેરે
તોય કહે શાણા મા'ણા નાઈસ તુ વોન્ટ ટુ મીટ યુ
ઓસમ લુક્સ ઇન મિનિ સ્કર્ટ ટુ સોરી ટુ મીસ યુ
----રેખા શુક્લ