શુક્રવાર, 11 જાન્યુઆરી, 2013

સંગ..સંગ..!!


પુષ્પોનો પ્રેમ અને શબ્દોનું સમર્પણ,
ચણીબોર, ખજુર, શેરડીને પોંક સંગ

જામફળ ની સુગંધ ચોતરફ...સંગ
ઉડ ઉડ સુગંધે તલસાંકળી સંગ..

ઉડાડે મુજને તું પતંગ તુ જ સંગ
ઉડ લે દોરી મસ્ત પવન સંગ...

ઢીલ મુક હળવોફુલ થઈ તુ જ અંગ
ઉંચે ઉડે આભે સમય-અગાસી દંગ..

રખડપટ્ટી ફિર્કી ઝુલે આસમાની રંગ
ઉડાડે મુજને તું પતંગ તુ જ સંગ....
--રેખા શુક્લ