શુક્રવાર, 5 ઑગસ્ટ, 2016

निगोडी हायें ...

भीगे पथ से अग्नि पथ तक गीतो के बादल छायें
उफ्फ ये छमछम नाची फिरभी पायल निगोडी हायें 
---रेखा शुक्ला

સંઘરૂં મુજ આંખ ના તળાવ ને તારી યાદો ત્યાં વસી છે 
ઘૂંઘરું મુજ પાવ ના વણાંક માં તારી યાદો ત્યાં ફસી છે 
----રેખા શુક્લ

हुई चांदनी पानी पानी...उतरे तारें आंचलमें
भई बावरी रानी जानी...खतरे सारे आंचलमें
----रेखा शुक्ला