બુધવાર, 4 ફેબ્રુઆરી, 2015

ગ્રીષ્મ નું ગીતચાલ જઈએ હવે ગ્રીષ્મ નું ગીત લઈને
થંડી ને તગેડી ને હૂંફાળા ગીત થઈને 
---રેખા શુક્લ
જિંદગી છોડ દેતે હૈ જિસ્કે લિયે હસતે હસતે
વો કેહતે હૈ નિંદ ન કર બરબાદ હસતે હસતે
---અનુરાધા રાજપૂત

હાથ ખુલ્લા હોય તોપણ કોઈ ના પામી શકે! 
છે ખરેખર બંધ મુઠ્ઠીની કરામત જિંદગી,
લાભ લે ઈન્સાન એનો, છે ખુદાઈ હાથમાં! 
ચાર દી' તો ચાર દી', પણ છે હકૂમત જિંદગી.
-શૂન્ય પાલનપુરી

कोई खुदा
चीखें भी यहाँ गौर से सुनता नहीं कोई;
चराग लेके रोशनी को ढूंढता नहीं कोई;
सफर मे राहदार छोड साथ चलता नहीं कोई
अय मेरे खुदा इतना तो इन्तहा लेता नहीं कोई
---रेखा शुक्ला

ओढा दो कफन अब


गुंज रही हु तेरे दिल मे मै सजधज के
थामलो मुजे जिगर मोहे राझ बना के
मेरा नसीब हैं केहने को तो करीब के
दफनादो यादो को चिता मे जला के 
-----रेखा शुक्ला