ગુરુવાર, 4 એપ્રિલ, 2013

ઢગલો ભીતરે...........!!


અખંડ માયાજાળ પંપાળે જગતે
લાવી બાળ સેહ્તો રહે ઝાળ.....
ને કિનારે આવી ડુબતો રહે...!!!
ભિંગડા સ્મરણો ના બાજે ને 
રોજ લીલા જખ્મો ઉગ્યા કરે
ભાવનાઓનો ઢગલો ભીતરે
ભીની આંખે વરસતો રહે...!!
---રેખા શુક્લ