મંગળવાર, 5 માર્ચ, 2013

નદીએ પેહરયું પાનેતર


નેપરવીલની નદીએ પેહરયું પાનેતર
ઇમોશનલ ને અમેઝીંગ તેનું ચણતર
હોટ ને હોંશીલી હરદમ હસતી હુંફાળી
નણંદબા ને સાસુમા માં વાતુડીનું મળતર
અક્ષતચોખે પુજાણી કુમ કુમ ભાલે ટીલડી
પ્રિત-પિયુ ને પાનેતરે રૂડી મોંધીનું ભણતર
કિપ સ્વિમીંગ સ્મુધ સેલીંગ આશિષનુ વળતર
--રેખા શુકલ