ગુરુવાર, 29 નવેમ્બર, 2012

સરહદ


બુલંદી દેર તક કિસ કે હિસ્સે મે રેહ્તી હૈં
બહુત ઉંચી ઇમારત હર ઘડી ખતરે મે હોતી હૈ

જહાં ગરીબી શાનસે પર્દે મે રેહતી હૈ
વહાં અભી ભી અમીરી નંગી નજર આઈ હૈ

બિલ્લી કી દેખરેખ મે ચીડીયાં કો દે દિયા
દુનિયા હમારા હક ભી હમે દે ન સકી

પોતા ભી હમસે છીનકે રાજા કો દે દિયા
દુશ્મની ને કાંટ દી સરહદ પે અપની જિંદગી

દોસ્તી ગુજરાત મે રેહ કર મો હાજીર હો ગઈ
પથ્થર કા મેરે સરસે કુછ રિશ્તા નિકલતા હૈ

જીસે દુશ્મન સમજતા હું વહી અપના નિકલતા હૈ
ડરા ધમકાકે તુમ હમસે વફા કરને કો કેહ્તે હો

કભી તલવાર સે ભી પાંવકા કાંટા નિકલતા હૈ ?
કુંવે સે હર વક્ત પાની મીઠા હી નિકલતા હૈ