ગુરુવાર, 11 જુલાઈ, 2013

મારી કબર

બેભાન થઈ ને જો બાજુમાં ઢળ્યું કોઈ
મારી કબર માં ભાનમાં લો ભળ્યું કોઈ

એમનિઝિયા થી કબર પર ચાલ્યું કોઈ
નજરબંધ પડદે પોક મુકી રડ્યું કોઈ

ઘબકારે કુંપણમાં આવીને ઉગ્યું કોઈ
રૂહ ને ફરી અડકી મુજમાં ભળ્યું કોઈ
---રેખા શુક્લ

શબ્દો સુવા ન દે ને દવા જાગવા ના દે
કવિતા ઉર્ફે લોહી ના ટીંપા ઉર્ફે 
ના રડેલા તે અહીં આવીને શબ્દોમાં ખર્યા
--રેખા શુક્લ