ગુરુવાર, 11 જૂન, 2015

ત્રિશંકુ

બસ તારા વગર જીવવાની છે રજા ...
નૈન ને સમજાવ જોવા ના છોડે અભરખા..એની નથી રજા..
.આમ જુવે તો ક્યાં છે મિલન ને ક્યાં છે વિદાય..
પણ ત્રિશંકુ થવાની છે રજા ,,,
ઉંબરે ઉભા ઉભા પગ નો અંગુઠો ખોતરતા ત્રાંસી નજરે જોઈ ને મીઠું મલકવાની પણ હતી એક મજા..
તો ભાગી ને વળગી ને વ્હાલ કરવાની ક્યાંથી હોય રજા
---રેખા શુક્લ

વાત આખી આમ છે સમજી લ્યો શ્યામ....

શણગાર્યા સપના ને જીવંત મહેંક્ થઈ
ઝાંકળની ભાષા લખે રણ ની રેતી થઈ
તરસની વાતુ ભળે જળની ભાષા થઈ
મલકની વાતુ મળે જો નજરું ભેળી થઈ
સળની ભાષા ચાદરે લખી રાતરાણી થઈ
---રેખા શુક્લ

એહસાસ નુ લખાઈ જવું અહીં અલ્ફાજ નુ પઢાય છે
હાલત નું જોખાઈ જવું અહીં વ્યવહાર નું મનાય છે 
---રેખા શુક્લ