શુક્રવાર, 20 જૂન, 2014

લાવ ઝાંકળ લગાવું


ભીગી શબનમ પૂકારે પાંવ સે ઘાયલ સીતા જાયે
પલકે ઉઠી રામ પૂકારે દિલ સે ઘાયલ સીતા જાયે
----રેખા શુક્લ

આપ આયે બહાર આઇ ફિર વિરાને યું ચિલ્લાયે
જિંદગી લેકે મૌત આઇ ફિર સેહલાને તુમ આયે
----રેખા શુક્લ


બહુ લાગ્યો છે તડકો તુજને લાવ ઝાંકળ લગાવું
એક વાર તો આવ તુજને આવ ઘાવ બતાવું !
----રેખા શુક્લ