મંગળવાર, 31 ઑક્ટોબર, 2017

બેઠું કબીરવડે


ભીડ ના એકાંતમાં ચાલતું સતત ફૂલનું ગાડુ, માંગે હવે ભાડુ
તારલાના પડાવમાં જઈ બેઠું કબીરવડે ગાડુ, માંગે હવે ભાડુ
નશો એકાંતનો તાજો ટૂંટીયું વાળી યાદે ગાડુ, માંગે હવે ભાડુ
ખળખળ વહેતી મોંઘેરી જીન્દગીનું આ ગાડુ, માંગે હવે ભાડુ
સોનેરી કિરણોમાં પ્રકાશી આપણું જૂનું  ગાડુ, માંગે હવે ભાડુ 
પ્રભુના ચરણે અર્પિત જિંદણીનું અનોખું ગાડુ, માંગે હવે ભાડુ
----રેખા શુક્લ

ગુરુવાર, 26 ઑક્ટોબર, 2017

મૈં હું સુબહા...સોલા શિંગારી


જલતે દિયે નૈના મેરે 
મૈં હું સુબહા...સોલા શિંગારી
ચૈન બિછૌના ચુપકે સે હું લાઈ રે..
આઈ મૈં લો આઈ મૈં સુબહા બનકે છાઈ રે..
નૈન બિછા કે સરકાર હૈ સોયે
આઈને મે હું આઈ રે...
નૈન મટક્કા રૂમઝૂમ પાજેબ
 સંગ સંગ બિંદિયા લાઈ રે..
આઈ મૈં લો આઈ મૈં સુબહા બનકે છાઈ રે..
---રેખા શુક્લ